lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Handelsrådet

Centrum för handelsforskning

Utvecklingen av ett centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet har möjliggjorts genom en långsiktig finansiering av Handelsrådet.

Utvecklingen av ett centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet har möjliggjorts genom en långsiktig finansiering av Handelsrådet (tidigare Handelns utvecklingsråd). Beslutet att välja Lunds universitet som partner i satsningen på ett excellenscentrum klubbades efter en utvärdering av ansökningar från ett flertal svenska lärosäten.

– Vi är mycket glada över att bidra till att skapa en koncentration av forskare som långsiktigt ges möjlighet att forska om frågor som är relevanta för handeln, säger Andreas Hedlund, vd på Handelsrådet.

Handelsrådet är en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning med syfte att stärka och utveckla handelsnäringen. Handelsrådet strävar även efter att öka kunskapsöverföringen och interaktionen mellan akademi och praktik för att skapa goda förhållanden för företag och medarbetare inom handeln. I Handelsrådet ingår Akademikerförbunden, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund, Svensk Handel och Unionen.

Läs mer om Handelsrådet här.

Kontakt

Handelsrådet

Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm
Telefon: 010 - 471 85 46

www.handelsradet.nu