lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

NYHETER

2022-12-15 Övrigt

Business as unusual

Some argue that business as usual no longer exists. The public health, geopolitical, and ...

2022-12-15 Samverkan

Centrum kommenterar - Vem är framtidens smarta stad till för?

En smart stad är en hållbar stad där nätverk och tjänster utformas till nytta för dess inv...

2022-12-15 Samverkan

Handelns dag 2022 på Nalen!

Stefan Karlsson, Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, var en av talaren på ...

2022-12-15 Forskning

Three new dissertations with a retail focus

Three recently published dissertations from the Centre for Retail Research shed light on t...

2022-12-15 Forskning

Ny avhandling om sociala medier-shopping

Den nionde december försvarade Anna Spitzkat sin doktorsavhandling ”Understanding Social M...