lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

NYHETER

2020-11-25 Forskning

Centrum kommenterar: Sustainability is never black and white

Instead of novelty days that encourage people to shop, we need business models that really...

2020-11-18 Samverkan

Personalens roll i framtidens fysiska butik

Servicemötet i butiken är i förändring och butikspersonalen står inför betydande utmaninga...

2020-10-15

Handelns betydelse för upplevd trygghet

Handelsrådet finansierar ett nytt forskningsprojekt om handelns betydelse för trygghet i u...

2020-10-14

Retail practice leaders group meeting

On Tuesday the Centre for Retail Research held a meeting with leading representatives from...

2020-10-09

Future Themes in Retail Research

What will retail look like in the future? How will we measure a store's success? And will ...