lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

NYHETER

2018-06-13

Centrum kommenterar: I andra hand

Att handla begagnat har blivit ett allt vanligare sätt att konsumera men att återanvända ä...

2018-05-14

Personalens roll i servicemötet

Ett nytt forskningsprojekt om utmaningar och förändringsarbete för handelns personal

2018-05-14

Forskarporträtt: Kristina Bäckström

Detaljhandel och konsumentbeteende. Den kombinationen är en rätt hårt sammanfattad – men s...

2018-04-23

Nya hållbara vindar i modebranschen

Centrums forskare pratar om hållbarhet i modebranschen i det senaste numret av LUM

2018-03-19

Centrum kommenterar - Den fjärde handelsplatsen

Varför Amazon skrämmer svensk handel

2018-03-12

Retail Trends - Customer Experience Workshop

Årets första workshop avhandlade kundupplevelsen med 80-talet forskare och företrädare för...

2018-02-13

Centrum kommenterar - Butiksdöd och behov av förändring

Det är inte bara Carl Andersson som ställts inför stora problem med en tilltagande e-hande...