lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

NYHETER

2018-12-17

Licentiatseminarium

Karla Marie B. Paredes presenterade sin licentiatuppsats Exploring retail innovation manag...

2018-12-13

Ida blir doktor i tjänstevetenskap

Fredagen den 7 december disputerade centrets affilierade forskare Ida de Wit Sandström i t...

2018-12-07

Stadskärnans Möjligheter och Utmaningar

En mycket givande workshop om stadskärnans möjligheter och utmaningar hölls i Lund i vecka...

2018-11-23

Centrum kommenterar: Svart fredag, vit måndag

Vår samtida konsumtionskultur framträder sällan så tydligt som sista veckan i november.