lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

NYHETER

2019-03-16 Forskning

Centrum kommenterar: IKEA sovrum

Vad är det då som gör att IKEA går tvärsemot den trenden och flyttar in till stan, när ann...

2019-02-19

Centrum kommenterar: Vem är egentligen förlorarna i strukturomvandlingen i handeln?

Den allmänna argumentationen är att butiker i city och på köpcentrum förlorar till e-hande...

2019-02-19

Framtidens Fysiska Butik

Hur ska de fysiska butikerna utformas i framtiden? Den frågan belystes häromåret i föredra...

2019-02-08

Framtidens livsmedelshandel och konsumtion

Den 31 januari hölls ett välbesökt eftermiddagsseminarium om framtidens livsmedelshandel o...

2019-02-04

Doktorand sökes

Doktorand sökes i hållbar matkonsumtion