lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

NYHETER

2022-09-14 Forskning

Arbetskraft med rätt kompetens - krävs ett nytänk på lärande?

Lansering av en populärvetenskapliga forskningsrapport som har som avsikt att fungera som ...

2022-09-14 Forskning

Centrum kommenterar - Arbetskraft med rätt kompetens: krävs ett nytänk på lärande?

Rätt kompetens är en grundläggande förutsättning för att både företag och samhället i stor...

2022-06-28 Forskning

Underskatta inte Amazon.se

Intresset och tillflödet av nya kunder har mattas av, men varumärket är starkt i generatio...

2022-06-27 Forskning

Centrum kommenterar - Detaljhandeln i den perfekta stormen

Att det blåser kring detaljhandeln är ingen ny erfarenhet. Är det inte ngn skandal med var...

2022-05-30 Forskning

Personalens roll i servicemötet

Handelns digitalisering har på senare år medfört stora förändringar för den fysiska butike...