lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

NYHETER

2021-06-24 Forskning

Forskarporträtt: Emelie Adamsson

Kommunikation, hållbarhet och näringslivets ansvarstagande. Det är de tre områden som Emel...

2021-06-24 Forskning

Praxitopia

In his PhD dissertation, Devrim Umut Aslan, explains how shopping makes a street vibrant.

2021-06-23 Samverkan

Digital handel inom vård- och omsorgsverksamheter

Fördelarna tycks vara många, men vilka utmaningar finns kopplade till utvecklingen?

2021-06-17 Forskning

Centrum kommenterar: Ease or Excitement?

There is no doubt that retailing is undergoing a significant structural transformation. Du...

2021-05-31 Övrigt

Centrum kommenterar: E-handel och hållbarhet, hur är det egentligen med det?

Är e-handel egentligen hållbart i längden? Centrum föreståndare Ulf Johansson kommenterar.