lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Handelns dag 2022 på Nalen!

Publicerad: 2022-12-15

Stefan Karlsson, Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, var en av talaren på Handelns dag som denna gång ägt rum i Stockholm med publik på plats. 

Foto: Fotonettan/Anette Jansson-Bougt.

Förmiddagen hade temat "Handelns nyckelroll i samhällsmaskineriet". Eftermiddagens tyngdpunkt låg på "Så står sig handeln i kompetensjakten".

Handelns dag är en dag med på fokus på handeln för alla som jobbar i, med och kring handeln.
Syftet är att sprida den kunskap och de goda idéer som genereras inom ramen för Handelsrådets verksamhet, såväl internt hos stiftarna som externt ut till marknaden och i forskarsamhället. Målgruppen är bred: handelsföretag, lärare, medarbetare, forskare, studenter, konsulter, kommunala beslutsfattare, fastighetsbolag och varumärkesutvecklare; bland många andra. Handelns dag har i nuvarande form anordnats varje år sedan 2018.

I år var hållbarhet och kompetensutveckling i fokus. Bland talarna märktes Marie Nygren, vd Coop Sverige, som talade om kedjans hållbarhetsdeklaration och Anna Strindberg, programchef för hållbarhet på Clas Ohlson som gav konkreta exempel på kedjans arbete kring hållbarhet, där butikernas hållbarhetsambassadörer är en viktig pusselbit.

Läs mer om Stefan Karlssons forskning som handlar om möjligheter att göra returhanteringen både mer effektiv och mer kundanpassad.