lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarporträtt: Devrim Umut Aslan

Publicerad: 2017-09-07

Detaljhandel som sker i utkanten av städer, på "vanliga" handelsdestinationer och lågstatusgator är något som har lockat mig

ÄR: Doktorand vid Institutionen för Service Management och Tjänstevetenskap

AKTIV PÅ: Forskningsprogrammet Retail Destination

Devrim Umut Aslan tog sin kandidatexamen vid Bogazici Universitet i Istanbul, vid Institutionen för sociologi. Han fortsatte sedan sina studier vid Malmö Högskola och Lunds Universitet, vilket 2010 resulterade i en masterexamen i tillämpad kulturanalys vid Lunds Universitet efter att han studerat invandrade entreprenörer i Malmö inom restaurangbranschen.

Mellan 2013 och 2016 ingick han i en grupp som forskar kring detaljhandel i Helsingborgsregionen, och han bidrog med ett alternativt perspektiv i handelssammanhang tack vare sin grund i socialvetenskap.

– Jag kunde faktiskt inte särskilt mycket om detaljhandel när jag började med detta, säger han.

Under den här perioden delade han tiden mellan forskarstudierna och att vara handelsanalytiker i ett uppdrag från Helsingborgs stad.

– Det ingick i ett projekt som heter Handel Helsingborg, som bland annat hade fokus på hur nya konsumtionskulturer och nya detaljhandelsetableringar samt e-handel påverkade stadens detaljhandelslandskap och stadsliv. Jag försökte hjälpa till att skapa en stabil grund för utvecklingsstrategier för stadens framtida detaljhandel.

Resultaten av deras forskningsprojekt publicerades i bokformat under hösten 2017.

Devrim Umut Aslans avhandlingsarbete handlar även om en lokal shoppinggata i Helsingborg.

– Södergatan är huvudgatan i den ”stigmatiserade” södra delen, alldeles nära citykärnan. Jag undersöker konsumenternas shoppingaktiviteter och deras roll i hur en gata ”skapas”, alltså hur en viss karaktär växer fram och upprätthålls.

Han upptäckte direkt att det är en mycket blandad befolkning i området, med såväl studenter och invandrare som äldre och barnfamiljer.

– Detta manifesterar sig genom en mångfald av skilda shoppingaktiviteter och mycket variationsrik gatuhandel. Det innebär en svårighet för nutidens stadsplanerare som vill utgå från bestämda platsidentiteter; man vet inte vad man ska fokusera på ur ett handelsperspektiv, säger han.

Det är en typ av gata som betraktas som mindre attraktiv jämfört med de idylliska handelsgatorna i gamla stadskärnor.

– Det är något som har lockat mig, eftersom mycket av detaljhandelsforskningen har kretsat kring de mer ”spektakulära” områdena, som nya köpcentrum, flaggskeppsbutiker, gågator i stadskärnor och e-handel. Det finns betydligt mindre material om den detaljhandel som sker i utkanten av städer, på de ”vanliga” handelsdestinationerna. Inte minst då när det handlar om lågstatusgator som Södergatan, som fortfarande en viktig del av stadens kulturella, kommersiella och sociala liv.

Han använder en metod som man sällan stöter på i dessa sammanhang, en ”video-etnografisk” metod som innebär att han gör etnografiska studier med hjälp av videoinspelningar.

– Det är annars svårt att veta hur man ska närma sig denna handel, för vi vet ju inte vad som händer till vardags. Det är inte lätt att göra intervjuer kring vardagsshopping – det är inget som folk brukar vara medvetna om.

I praktiken har han därför skuggat deltagarna eller låtit dem guida honom till shopping på gatan, och hela tiden filmat händelseförloppet.

– Det sker en ständig interaktion mellan konsumenter, andra människor, gatan, affärer och produkter, vilket kan påverka hur de shoppar. Ett av mina mål var att kunna fånga dessa komplexa interaktioner.

Inspelningarna kommer dock inte att kunna inkluderas i den slutliga avhandlingen – ”traditionellt avhandlingsformat tillåter inte det” – men han har alltid med en sammanklippt sekvens från dem när han presenterar och föreläser om sina studier i olika sammanhang.

Sedan april 2017 fokuserar Devrim Umut Aslan på heltid på sina akademiska studier, och har alltså tillsvidare släppt uppdraget från Helsingborgs stad.

– Just nu är jag inriktad på att göra klart min avhandling och är en del av forskningsprogrammet retail destination vid centrum för handelsforskning, därefter får vi se. Det är ju väldigt stimulerande att kunna omsätta de kunskaper jag skaffar mig i praktiken, för att bidra till städers utveckling.

Fast vem vet, kanske återgår han till ett helt annat akademiskt spår framöver, han har nämligen tidigare studerat teatervetenskap parallellt.

– Nja, det tror jag inte – men visst, det är något jag har varit väldigt intresserad av. Jag har ju också varit aktiv i amatörteatergrupper under nästan tio års tid, säger han.