lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar: Handeln och digitaliseringen

Publicerad: 2019-12-12

Vad krävs för att det skall bli mer än experiment?

Källa: David Ståhlberg

Centrum för handelsforskning arrangerade en intressant workshop kring AI och handel våren 2019 (LÄNK). Här presenterade bland annat IKEA och Zalando exempel på hur de jobbar med att göra kundmötet bättre med stöd av AI, och hur man skall göra inköparna till bättre inköpare med AI. Mycket intressanta exempel båda två. För IKEA var det exempel som ligger väldigt långt från den verklighet som möter kunderna på ett vanligt IKEA varuhus. På Zalando var inköparna måttligt intresserade av detta ’automatiserande’ av ett yrke som i sin grund (menade inköparna) byggde på yrkeskunskap och ’känsla’.

Jag hade tidigare i höstas nöjet att träffa digitaliseringsexperten David Ståhlberg och i samtal med honom delade han med sig av en matris om förhållandet mellan ledningsengagemang och verksamhetskoppling av nya idéer som t ex digitalisering. Det är brister i båda dessa dimensioner som gör att vi upplever – som jag har gjort – att vi talar digitalisering och AI men vi ser det inte praktiskt i verksamheten. Eller att vi ser digitala initiativ i butik som känns som de kan ha stor betydelse men där det bygger på lokala initiativ i butiken. 

David kallar matrisen förändringsmatrisen, och jag upplever att mycket av det vi ser har antingen dålig verksamhetsintegration eller dålig ledningsnärvaro (i form av engagemang). Ledningspersoner kan mycket väl dyka upp på konferenser och berätta om allt fint de gör men när man besöker butiken är allt som vanligt. Detta är inte ovanligt när man jobbar med exempelvis digitala lab där man gör mycket spännande, men när man skall integrera det i verksamheten som blir det stopp för det är inte grundat i verksamheten från början. Eller så besöker man butiken efter att ha kollat på hemsidan där man talar om allt finns man gör när det gäller digitalisering – och hittar ingenting. När man sedan frågar ledningen vet de inget eller marginaliserar det som hemsidan talar om (digitala alibin). Slutligen har vi exemplet där butiken går steget längre och gör sina egna saker och initiativ för att motsvara kundkrav men det är tydligt att man inte har stöd och backning från ledningen i det man gör, det blir lite av skunk works (digital guerilla).

Ovanstående tror jag är viktigt att ha med sig när vi talar digitalisering av handel; det är ofta långt kvar till det David Ståhlberg kallar Den innovativa organisationen och det beror både på dåligt ledningsengagemang och dålig verksamhetskoppling.

Ulf Johansson
 

Ulf Johansson är professor och föreståndare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Ulf Johansson

Professor i företagsekonomi vid
Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för
Centrum för handelsforskning vid
Lunds universitet
.