lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Trendspaning – 15 oktober

Seminarium

Varans väg – logistiken i fokus.


Direktsänd trendspaning från Malmö med forskaren Joakim Kembro och studenter.

Tema: Nya, tvärfunktionella logistiknätverk ger komplexa och sammanflätade kompetensbehov. Med utgångspunkt i marknadstrender och logistikutmaningar för svensk detaljhandel har ett antal kritiska kompetenser identifierats och konsoliderats till fem “personas” som presenteras under trendspaningen.

Mer info löpande här.

 
15 oktober 2021
10:00–12:00

Lokal

This is an online meeting.