lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum på Youtube

Centrum för handelsforskning

Under året kommer vi att börja arbeta med att publicera forskningspresentationer och inspelade föreläsningar.

Växande konsumentreturer – utmaningar och möjligheter

Retail as Unusual: Retailing in a time of extreme uncertainty

Antikonsumtion och hållbarhet inom detaljhandeln

Framgångsrik lagerautomation i teori och praktik

Circular textiles - Can tech scale and consumer behaviour change fast enough?

Den fysiska butiken i en digital värld

Jonathan Reynolds: Retail as unusual

Trendspaning 5 oktober: Personalens roll i servicemötet

Future Consumption and Consumer Wellbeing

Om resiliens i försörjningskedjor 

Framtidens lager inom handel

Future Themes in Consumption #1 - Sustainability

Digital handel inom vård och omsorgsverksamheter

Morning talks: Circular business – trendy buzzword or consumption of the future?

International Retail Research: AI and Advanced Analytics

Hur ser framtidens butikformat ut?

Personalens roll i framtidens fysiska butik

Research seminar on future consumption

Research seminar on future retail forms

Utmaningar för handeln – från corona och in i framtiden

Är det rimligt att satsa på det personliga kundmötet i den fysiska butiken?

Forskarfrukost: Framtidens Butik

Framtidens butik: Digitalisering

Forskning om konsumentreturer

Ulf Johansson om den digitala Shoppern

Shopstop och alternativa handelsplatser

Jonathan Reynolds on Retail Destination

Cecilia Fredriksson och Ida de Wit Sandström - Á la Mode på Bokmässan 2016

Johan Anselmsson on Retail Destination

Annika Olsson - förpackningens roll i handelns varuflöde

Ulf Johansson om Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Christian Fuentes - hur ny teknik förändrar handeln

Föreläsning av Renée Anderson INDISKA

Föreläsning av Prof Stephen Brammer

Föreläsning av Martin Hansson IKEA

Forskningspresentation - Eyetrackning

Forskningspresentation - Branding

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: 0705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Kristina Bäckström
Universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 48
kristina.backstrom@ism.lu.se


Carys Egan-Wyer
Forskare, Företagsekonomiska institutionen

Telefon: 046-222 4775
carys.egan-wyer@fek.lu.se


Daniel Hellström
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 7230
daniel.hellstrom@plog.lth.se


Klas Hjort
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 4041
klas.hjort@plog.lth.se


Emma Samsioe
Postdoktor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 67
emma.samsioe@ism.lu.se