lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Vad gör e-handelschefer på jobbet?

Publicerad: 2023-09-21

I ett pågående forskningsprojekt söker handelsforskare svar på denna fråga.

E-handelschef är en yrkesroll som på senare år har fått ökad betydelse inom detaljhandeln, men kunskapen om vad rollen egentligen innefattar är begränsad. I projektet intresserar man sig bland annat för följande frågor: Vad gör e-handelschefer? Vilken kompetens måste de ha? Hur ser deras arbetsförhållande ut? Vilken position har e-handelschefer i företag idag?

Är du e-handelschef och vill bidra till ny kunskap om detta ämne? Svara gärna på vår enkät. Känner du någon som är e-handelschef får du gärna hjälpa oss att sprida den vidare.

Projektet är finansierat av Handelsrådet och drivs genom ett samarbete mellan Lunds universitet och Högskolan i Borås. Christian Fuentes är projektledare och övriga deltagare är Patrik Stoopendahl, Gabriella Wulff och Kristina Bäckström.

För mer information om projektet, besök gärna projekthemsidan.  

Enkäten

Är du e-handelschef och vill bidra till ny kunskap om detta ämne?
Svara gärna på vår enkät!