lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Om resiliens i försörjningskedjor

Publicerad: 2022-05-25

Resiliens handlar om förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas.

Antalet störningar i försörjningskedjor som detaljhandelsföretag behöver hantera verkar ha ökad och inte minst de senaste åren. Exemplen är många: Pandemin, Suez Kanalen/transport container, överbelastning i hamnar, hamstringsbeteende, extrem volatilitet i efterfrågan, Brexit, brist på arbetskraft relaterad till försörjningskedjan etc etc skapar problem i många länder.

Statistiken visar att kraftiga störningar (i många sektorer över hela ekonomin) sker vart 3,7 år och då med potentiellt stora finansiella implikationer för detaljhandeln. Dessa kan potentiellt eskalera och få intäktspåverkan på mellan 20-40% (McKinsey, 2020; 2021). Och det verkar inte som att det slutar där. Konsekvenserna av geopolitiska konflikter (som t.ex kriget i Ukraina) liksom konsekvenserna av klimatförändringar på väderfenomen som stormar etc är svåra att förutsäga. Sannolikt kommer konsekvenserna av den här typen av ‘störningar’, eller disruptiva händelser, inte att stanna vid att det kortsiktigt är svårt att handla upp vissa produkter. I många länder ser vi inflationstendenser som riskerar att urholka både kundens plånbok och deras tilltro till framtiden, med en risk för minskad efterfrågan. Företagens vinster riskerar också att suddas ut med minskande marginaler som följd. 

I ett online-seminarium som ägdes rum tidagen den 24:e maj diskuterade fyra försörjningskedjasexperter ovanstående problematik och frågeställningar. Focusen var att utforska frågan om detaljhandelns försörjningskedjors resiliens vad gäller störningar i tillgång och efterfrågan (på produkter) och frågan om hur man kan hantera dylika framtida situationer på ett bättre sätt.