lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarporträtt: Matthias Lehner

Publicerad: 2023-09-13

Går ökad digitalisering och hållbar konsumtion hand i hand? Och vilken roll ska handeln ha om konsumtionen blir mer virtualiserad? Matthias Lehners forskning kretsar kring frågor som inte är särskilt lättbesvarade.

ÄR: Biträdande universitetslektor 
: Internationella miljöinstitutet 

Matthias Lehner har sitt ursprung i Österrike, där han först utbildade sig till kock och servitör. Därefter tog han steget över till lantbruksuniversitet i Wien, och som en del av utbildningen var han utbytesstudent på SLU i Uppsala.
Under tiden gled hans fokus över från produktion och konsumtion, och han intresserade sig mycket för frågor om jordbruk och livsmedelsmarknader. Han avslutade sin utbildning i Uppsala, och flyttade därefter vidare. Denna gång till Köpenhamn.
– Där stannade jag inte så länge, för jag fick ganska snart nys om en doktorandtjänst vid Lunds universitet. Inriktningen var hållbara beteendeval i livsmedelsbutiker och jag skrev min avhandling om hållbar konsumtion i dagligvaruhandeln, berättar Matthias Lehner.

Numera är han i första hand knuten till Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet och ägnar mycket av sin tid åt att skaffa sig kunskaper om olika aspekter av digitalisering, e-handel och framtida livsstilar. Men han är också angelägen om att utforska handelsbeteenden ”på en högre nivå”.
– Det handlar till exempel om vad ökad användning av digitala tjänster gör med våra liv. Vi lägger ju allt mer tid och pengar på aktiviteter vid skärmen. Vad är det då vi väljer bort för att kunna göra det? Sådant är jag mycket intresserad av.
Något annat som han lockas av att undersöka i sin forskning är den så kallade ”rekyleffekten”.
– När konsumtionsmönstren ändras, vad får det för sekundäreffekter? Kan till exempel ökad medvetenhet och mer hållbarhetstänk ”slå tillbaka” på något sätt? Och hur är det med e-handeln, är det en ersättning för annan konsumtion eller snarare en komplettering? Jag har många frågor, men söker fortfarande efter svaren, säger Matthias Lehner.

Redan under sin tid som doktorand kom han i kontakt med Centrum för handelsforskning i samband med att han studerade livsmedelsbutiker. Handelsfrågor har sedan dess återkommit på olika sätt i hans forskning, och nu är han aktuell med en text som han skrivit tillsammans med två kollegor till centrumets nya bok, The Future of Consumption: How Technology, Sustainability and Wellbeing will Transform Retail and Customer Experience.
– Vårt bidrag handlar om digitaliseringens roll i hållbar konsumtion och vi resonerar bland annat kring förändringar i maktbalansen mellan konsumenter, handeln respektive internetföretag. I många branscher har de fysiska butikerna snabbt fått en stor utmaning när webbgiganterna får allt mer information om konsumenterna och därmed ökad makt att styra konsumtionsmönstren.

Han ser i alla fall att digitalisering i allmänhet, och virtualisering i synnerhet, bör kunna bidra till ökad hållbarhet ur ett rent klimatperspektiv framöver.
– Framförallt när det är frågan om konsumtion som inte täcker grundläggande behov är en möjlig utveckling att den till viss del ersätts av virtuell konsumtion. Våra liv kommer att bli ännu mer digitala, vi ägnar mer tid vid våra skärmar, och då kommer den traditionella handeln står inför ännu större utmaningar än den som e-handeln utgör i dag, säger Matthias Lehner.
 

Text: Peter Wiklund