lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarporträtt - Karla Marie Batingan Paredes

Publicerad: 2016-08-22

Möt Karla Marie som ska forska om innovation i detaljhandel.

ÄR: Doktorand på LTH, Lunds universitet.

AKTIV PÅ: Centrum för Handelsforskning med ett projekt kring innovation i detaljhandel. 

Karla Marie Batingan Paredes kommer från Filippinerna, och studerade livsmedelsvetenskap i Manilla. Det ledde till ett jobb på Unilever Philippines, men efter ett tag lockades hon av att studera vidare – utanför hemlandet. – Jag ville ta mig utanför min ”comfort zone”, säger hon och skrattar glatt. Det gjorde hon genom att ta sig an sin masters-examen i ett Erasmus Mundus-program, där man får möjlighet att dela upp studierna på flera olika europeiska universitet.

– Jag började med att studera i Frankrike och på Irland. Därefter stod valet mellan att studera vidare i Italien, Sverige eller i Frankrike på nytt. Hon berättar att många svenskar har ifrågasatt hennes val – Sverige istället för Italien eller Frankrike – men för henne var det självklart: – Jag har alltid varit lockad av att uppleva och lära mig mer om Skandinavien. Dessutom har Lunds universitet ett gott rykte, så jag ville verkligen ta mig hit. Det har jag inte ångrat. En av de stora skillnaderna mot övriga universitet hon varit vid är att det är betydligt mindre hierarkiskt i den svenska akademiska världen, anser hon. 

– Min åsikt tas på allvar, trots att jag ”bara” är student. Det var jag inte van vid, speciellt inte från Filippinerna. Till en början gjorde det mig lite osäker, helt enkelt därför att det var ovant, men det blev snabbt istället något som stärkte mitt självförtroende.

Bygga upp idéer

Karla Marie Batingan Paredes blev klar med sin mastersexamen 2013, och efter några års arbete återvände hon till studierna. Våren 2016 började hon som doktorand på Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet och har kopplingar till ett projekt inom Centre for Retail research. Hennes fokus ligger på innovation inom detaljhandel, och speciellt då hur designprocesser – ”design thinking” – kan bli en del av ett företags innovationsprocesser.

– I det här sammanhanget handlar design förstås inte enbart om hur produkter ska paketeras eller utformas för att de ska vara estetiskt tilltalande, utan det är snarare en metod för att driva innovation och utveckling, säger hon.

Metoden har beskrivits som en kreativ process kring att ”bygga upp” idéer, som ett komplement till traditionella anlytiska processer. På engelska är ”design” såväl ett substantiv som ett verb, och det är som verb det fungerar i innovationsprocesser: att designa är att angripa problem på ett kreativt och öppet sätt, för att hitta lösningar och upptäcka nya möjligheter.

Kompletterar analys av data

– En hel del analyser som ligger till grund för innovation i detaljhandeln bygger på datainsamling. Designprocessen är en alternativ metod, som jag tycker borde komplettera siffrorna i kalkylarken i betydligt högre grad än i dag. Det är en mer konsumentorienterad metod, där det bland annat handlar om att sätta sig in i hur individer fungerar på ett mer beteendemässigt plan.

Med det här angreppssättet kommer innovationsarbetet kunna vara mer proaktivt, menar hon.

– Ett viktigt syfte är att förutse förändringar i behov och beteenden, så att det går att skapa erbjudanden som konsumenterna inte visste att önskade. ”Design thinking” går för övrigt att använda för innovation på en rad andra områden utanför det traditionella designområdet, när det gäller såväl produkter som tjänster inom bland annat vård, utbildning och IT.

En alternativ metod

Målet med Karla Marie Batingan Paredes doktorandstudier är att uppmärksamma designprocessen som en alternativ metod inom innovationsarbete i detaljhandeln. Parallellt med studierna medverkar hon i att driva kursen ”Food and Packaging Innovation” vid Lunds universitet samt har undervisning och handledning inom området livsmedelsinnovation.

Hon räknar med att bli klar med sin licentiatexamen inom några år, för att därefter arbeta vidare i två år med arbetet för en full doktorsexamen.