lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarmötet: Cecilia Cassinger

Publicerad: 2023-07-10

– Handlare är trygghetsskapare oavsett om de vill det eller inte. Det säger Cecilia Cassinger i Handelsrådets poddserie.

Cecilia, docent vid Institutionen för strategisk kommunikation och Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, är aktuell med ett forskningsprojekt kring handelns roll i utsatta stadsmiljöer.

– Vi vill lyfta handelns roll som samhällsbärare. Vilken roll spelar handlare i områden som har problem med otrygghet?

I tio områden i fem städer har Cecilia och hennes team arbetat med forskningsmetoden ”Research on the move”/”Forskning i farten”, inspirerad av etnografin, och också tidvis haft med sig tolk.

Projektet fokuserar på de som arbetar i handeln, men eftersom samverkan är ett nyckelord riktas sökljuset också mot aktörer som fastighetsägare, centrumutvecklare och trygghetssamordnare hos kommunen.

Läs mer om Cecilias forskningsprojekt Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta stadsmiljöer.

 

 

 

Lyssna

Podden är inspelad i Lund i maj 2023.

Lyssna på Soundcloud.