lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar: Vem är egentligen förlorarna i strukturomvandlingen i handeln?

Publicerad: 2019-02-19

Den allmänna argumentationen är att butiker i city och på köpcentrum förlorar till e-handeln. Det visar sig att detta är en sanning med modifikation.

Den allmänna argumentationen är att butiker i city och på köpcentrum förlorar till e-handeln. Det är en argumentation som jag själv använt mig av och många andra; e-handeln stjäler kunden och konsumtion från de fysiska butikerna. Det visar sig att detta är en sanning med modifikation. Ulf Rämme, seniorkonsult vid WSP har publicerat ett antal intressanta inslag kring handel på Linkedin, bla Butiksdöden har sannolikt väldigt lite med e-handelns expansion att göra! Så här skriver Rämme i en av slutsatserna i hans studier:

Samma sak gäller när man studerar utvecklingen av antalet företag. Här visar SCBs företagsregister att omkring 4 800 företag försvunnit inom sällanköpsvaruhandeln vilket innebär att omkring 15 procent av företagen av en eller annan anledning har lagts ned efter 2012. Omkring 90 procent av de 4 800 hade färre än 5 anställda och resterande andel befann sig i intervallet 5-49 anställda. Antalet företag med fler än 50 anställda har ökat med omkring 10 procent sedan år 2012.

Min slutsats är att man ännu inte kan utläsa ngn större effekt på handelskedjorna av e-handeln, åtminstone inte i termer av nedlagda butiker. Däremot är e-handelseffekten tydlig på de oberoende (ej kedjetillhöriga) butikerna. För dessa har bla e-handeln inneburit en ny och formidabel konkurrens.

Sålunda kan vi inte – baserat på Ulf Rämmes studie – säga att e-handeln har drabbat handelskedjorna på ett sätt som leder till butiksnedläggelser från kedjornas sida. Emellertid, jag tror inte att kedjorna kan pusta ut och tro att man kan närma sig framtiden med tillförsikt om man inte gör ngt. Går vi till handelns föregångsland i Europa – Storbritannien – har 2017 och 2018 varit de festa rubrikernas år vad gäller nedläggningar – helt eller delvis – av brittiska kedjor. Marks and Spencer håller på med ett program där man succesivt skär ned antalet varuhus, House of Frazer har gått i konkurs, så har också Mothercare, Maplin etc. Varuhuskedjan Debenhamns kämpar sedan länge för sin överlevnad och lyckades nyligen få ett kapitaltillskott som räddar verksamheten ett tag till.

I january 2019 skrev The Guardian att under en femårs period har 1 av 12 butiker stängt (i stadscentrum) och en många områden 1 av 5. Här framgår inte om detta är kedjebutiker eller fristående butiker men siffrorna är alarmerande. Det enda som växer i stadscentrum är serviceinrättningar som skönhetssalonger och hårfrisörer (och i en del fall också kafeer och restauranger).

Ulf Johansson

 

Ulf Johansson är Professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Ulf Johansson

Professor i företagsekonomi vid
Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för
Centrum för handelsforskning vid
Lunds universitet
.