lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar: Var befinner sig forskningsfronten inom retail?

Publicerad: 2019-09-20

Ulf Johansson och Jens Hultman rapporterar från en europeisk konferens kring detaljhandel

Vi var på konferens i somras i Zaragoza. Konferensen var 20:e årgången av EAERCD - en europeisk konferens kring detaljhandel (i bred bemärkelse) som samlar cirka 100 forskare från hela världen vartannat år. Konferensen firade 20-årsjubileum i år och drog besökare från de flesta europeiska länderna men även en del icke-europeiska forskare. Här är några intressanta teman från konferensen som vi tycker är viktiga och intressanta:
 

 • On-line är fortfarande ngt som det forskas mycket kring, inte minst forskas det numera kring hur man skapar engagemang och upplevelser on-line.
   
 • Sammankoppling av olika gränssnitt till kunden (ex online/butik) är något som står ut som viktigt, och då kanske särskilt att bygga en integrerad kundupplevelse i en värld där handeln möter kunden i flera format på samma gång.
   
 • Nya format är hett, det gäller exempelvis showrooms och det gäller även pop-up, och en fråga som är viktig är effekterna när det gäller kundupplevelse, och hur ser processen ut  för dessa nya format? En speciellt intressant presentation fokuserade på arkitektur hos butiker och då speciella kedjor med detta som fokus. Ett bortglömt område, eftersom det rimligtvis är så att den yttre miljön också spelar roll när vi väljer var vi skall handla.
   
 • Det presenterades också en del intressant forskning kopplat till butiksdesign och personalens service och varumärket. Detta vet vi inte mycket om sedan tidigare, samtidigt som vi vet att personalen är en avgörande faktor i fysiska butiker.
   
 • Hållbarhet fortsätter att vara stort, inte minst i kombination med delningsekonomi och i koppling till innovation. Det pratas alltmer och mer om nya affärsmodeller i handeln som bygger på att handeln kopplar samman kunder som har olika behov.
   
 • Hållbarhet i koppling till butik är också ett intressant område. Här finns en lika intressant som genial fråga; om vi vill att kunderna skall göra hållbara val, måste vi inte då också dessa val tydliga för kunden i butiken? 
   
 • Det forskas också alltmer och mer om personalen och personalen i den fysiska butiken, vad gör personalen i butiken kopplat till kunderna och hör möter handeln nya kundkrav?
   
 • Vi ser också alltfler studier där forskarna testar hur kunderna ser på och beter sig i olika nya former av verklighet (augmented reality).
   
 • I koppling till nya teknologier och digitalisering så dyker det också upp alltfler studier av kunders syn på integritet
   
 • Centrumhandeln fortsätter att vara ett ämne som engagerar forskare, det är inte sällan brittiska forskare som driver denna forskning och av förståeliga skäl eftersom larmrapporter avlöser larmrapporter om hur brittiska stadscentrum förlorar butik efter butik.

Vid pennan/Ulf Johansson & Jens Hultman
 

Jens Hultman är docent och bitr. föreståndare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Ulf Johansson är professor och föreståndare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet