lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar: Se dagligvarubutiken med nya glasögon!

Publicerad: 2022-01-13

Martin Moström, Retail House, kommenterar om behovet av att handeln har en förmåga att förnya sig.

Photo by Warren Wong on Unsplash

 

Ryktet om den fysiska butikens död är överdriven. Den fysiska butiken har alltid varit under omvandling. När jag började inom dagligvaruhandeln för 20 år sedan fanns det över 3000 ICA butiker i Sverige. Idag finns det drygt 1000 st. Så en omvandling är inget som vi skall bekymra oss över. Det är en fullt naturlig process i all affärsverksamhet. Det som däremot är problematiskt är om vi inte vet vad vi skall göra med vår befintliga butiksstruktur. Att vi inte är tillräckligt förändringsbenägna. Butiken har ju tidigare haft rollen av transaktionsskapare (men även relation). Man gick till butiken för att köpa sina produkter. Hur skall man då i ljuset av en ökad digitalisering lyckas omforma butikens erbjudande? Att klara av att gå från transaktion till en ökad grad av relation?

Butiken kan i framtiden inte enbart vara en plats som bara erbjuder produkter (som i många fall kan köpas i en mängd olika kanaler). Butikens uppgift är så mycket större och butiken kan ha så många fler roller än vi någonsin kan föreställa oss. Men det kräver att vi ställer oss grundfrågan – vilken roll skulle butiken kunna spela i det lokala samhälle där våra kunder verkar och lever. Detta är ingen lätt fråga utan kräver djup eftertanke. Frågan är dessutom svår att svara på från ett huvudkontorsperspektiv. Svaret på frågan kräver i allra högsta grad lokal kännedom.  Vi måste förändra vår föreställning om butikens roll. Den måste i framtiden bejaka effektivitet men framför allt rigga sig för en framtid där intäkterna inte enbart kommer från transaktionen av produkter utan även från tjänster där nya roller kan identifieras för butiken. 

Nedan är fem områden som jag vet intresserar kunden och där framtidens butiker kan spela en viktig roll och se nya intäktsflöden komma.
 

Butiken som utbildare

Kunskap är viktigt. Vår mat är en hörnpelare i våra liv. Fundera vilken kunskap som butiken skulle vilja sprida vidare till sina kunder. Viktiga områden är hållbar konsumtion, tillsatser i maten, bra och enkel matlagning för den stressade barnfamiljen. 
 

Butikens som mötesplats

Många kunder älskar att komma till den fysiska butiken. Hur kan detta förstärkas? Vad skulle kunna göras lokalt för pensionärer, föräldralediga män och kvinnor eller varför inte bli den butiken på orten som blir bäst på högtider för andra kulturer.  Eller hur kan besöket för att hämta ut postpaketet göras till ett nöje och ge kunden något extra?
 

Butiken som upplevelsecentra

Den moderna kunden söker upplevelser. Vad skall göra butiken till en destination? Vilken specialitet kan utvecklas som gör att butiken blir en snackis på den lokala orten. Är det en speciell varukategori som gör butiken extra attraktivt? En lågprisavdelning för alla som älskar att fynda? Eller bjuds kunden alltid på något gott att äta och dricka i samband med helgshoppingen? Eller är butiken den butiken på orten som alla vet har den trevligaste personalen? 
 

Butiken som restaurang

Man kommer till butiken för att handla mat. Varför skall man inte kunna handla hem färdiga rätter? Då talar jag inte om det som finns idag. Vad innebär det om butiken på allvar skall ta upp kampen med den lokala pizzerian, kina- eller gourmetrestaurangen? Vi lägger mer och mer pengar på att äta ute. Denna kamp måste butiken ta på allvar och identifiera som ett av de främsta tillväxtområdena.
 

Butiken som hälsoinspiratör

Ohälsan i samhället ökar. Både mentalt och fysiskt. Mycket av ohälsan är kopplad till vår moderna livsstil. Vilken roll skulle butiken kunna spela här? Varför skulle man inte kunna boka yogaklasser arrangerade av butiken? Eller varför skulle man inte kunna komma till butiken och få tydliga guidelines för vad hälsosam livsstil är? Vi vill må bättre och livsmedelsbutiken med sitt utbud och lokala kontaktnät kan spela en avgörande roll.
 

För att åstadkomma ett förändrat synsätt på butikens roll krävs det ett starkt lokalt ledarskap men i många fall också centralt stöd från kedjan i frågor gällande data, digitalisering och inköpskraft. Framgångsrika butiker ser redan relationen med sina kunder som nyckeln till framtiden och de som lyckas kombinera effektivitet med relation kommer ha goda förutsättningar att lyckas med sin fysiska butik. Jag tror inte det handlar om antingen eller utan både och. Och lösningen ligger som vanligt i en engagerad och kompetent butikspersonal som vill och orkar förflytta butiken in i framtiden.
 

Martin Moström, Retail House

Martin Moström

Martin Moström är strategisk rådgivare och VD på Retail House. Retail House är en nordisk shopper marketingbyrå som hjälper ledande varumärken och butikskedjor att skapa strategier och genomförande med syftet är att vinna slaget om shoppern i butik. Martin är också en återkommande gästföreläsare vid Lunds universitet.