lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar: Nu är butiksdöden (på bred front) snart i Sverige!

Publicerad: 2018-06-17

Vi har ju länge talat om butiksdöden, framförallt har vi talat om den i relation till city-handeln, som verkar tappa marknadsandelar mot extern handel och mot e-handel. Man behöver inte vara speciellt uppmärksam under en vandring genom ett stadscentrum – t ex Malmö Stadscentrum – för att se att det är ganska mycket tomma lokaler. Det kan ju vara så att man inte hittat nya hyresgäster som vill betala gängse hyror, det kan alltså bara vara en tidsfråga innan lokalerna är uthyrda igen. Samtidigt tror jag inte så mycket på det, för vi börjar se tecken på att det är ett strukturellt problem, alltså att det finns för många kvadratmeter. Samtidigt är det inte så länge sedan Forbes hävdade att i USA öppnades det fler butiker än det lades ned (2017). HUI har för Sverige – inför 2018 – rapporterat att det finns planer på att öppna ytterligare 500 000 kvadratmeter butiksyta i Sverige (företrädesvis då i externa köpcentrum). Om den siffran gäller fortfarande vet jag inte.

Jag är precis hemkommen från ett besök i Storbritannien hos kollegor på University of Stirling. Här är det stora samtalsämnet Marks & Spencers massiva nedläggning av butiker, följt av att varuhuskedjan House of Fraser som stänger mer än hälften av sina varuhus. Kedjan Maplin – elektronik – gav upp för inte så länge sedan, detsamma gäller British Homestores (BHS). Butiksdöden har länge följts av mina kollegor i Oxford där man konstaterat att över tiden försvinner handeln från det britterna kallar high-street (city-handel grovt översatt) och ersätts av det som inte går att köpa över internet (tjänster). Detta börjar vi också se i city/centrum i Sverige där koncentrationen av restauranger, cafeer, frisörer etc ökar.

I BBC morgonnyheter den 12:e juni 2018 rapporterades det om att handeln var den enda av de brittiska sysselsättningssektorerna som visar minskande tal för antalet anställda. Det talas om kris och det talas också om stora omskolningsbehov för personal inom handeln (speciellt de som jobbar i icke-kvalificerade arbeten). Här skall man betänka att detta är handelslandet framför alla andra i Europa, med en uppsjö av mycket duktiga handelsföretag inom flera sektorer. Man har varit tidiga med konceptualisering, servicekoncept etc men tydligen räcker inte det i konkurrensen med exempelvis e-handeln.

Att butiksdöden kommer är ju något som varit känt länge, och kanske har vi i Sverige ännu tid på oss ännu att ställa om. Men sker någon omställning? Testas nya koncept? Jobbar man man med nya servicekoncept, minskad butiksyta, showrooms etc? Jag ser inte mycket av det, jag känner till en del försök som är försök att hantera detta, men är de tillräckliga och är de tillräckligt snabbt på plats för att vi inte också skall säga att handeln är i kris i Sverige? I Storbritannien ser vi betydligt mera tester och mera anpassning till det vi kallar multikanal, som pickup-points, showrooms, click-and-collect etc. Ändå har man svårt att hantera den förändring som sker. Och kanske är det inte de stora och etablerade företagen, fast i sina kostymer av 1000-tals och åter 1000-tals kvadratmeter som vi skall sätta vårt hopp till. Kanske kommer det nya aktörer som kan agera fritt från den begränsning som historia och arv har på en affärsverksamhet.

Ulf Johansson föreståndare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Ulf Johansson

Professor i företagsekonomi vid
Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för
Centrum för handelsforskning vid
Lunds universitet
.