lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar: Corona skyndar på det kontantlösa samhället

Publicerad: 2020-04-06

En konsekvens av coronaepidemin och därmed människors minskade risktagande är att de troligen väljer bort kontanter i större utsträckning. Både handlare och konsumenter.

Bild från jourbutik 26 mars 2020

Sveriges kontantanvändning har generellt sett minskat drastiskt de senaste åren, inte minst på grund av ökade kostnader för hantering och Riksbankens mynt- och sedelutbyte 2015-2017 som av flera grupper upplevdes som problematisk1. E-handel och ett växande antal digitala betalningstjänster har också trängt ut kontantanvändningen. Mer specifikt för Sverige är att svenskarnas relativt höga tillit till samhället skapar mindre behov av anonymitet och en låg integritetsoro vid betalning (jämfört med exempelvis Tyskland). Detta gör att kontanter ses som allt mindre nödvändiga för många användargrupper.

Forskare har prognostiserat att Sverige kan bli kontantfritt 20232. Precis som andra förutsägelser om samhällsutvecklingen pre-coronakrisen, kan detta nu omvärderas. Inte att så att det ska bli totalt kontantfritt tidigare, om det någonsin sker så ligger det mycket långt in i framtiden. Men utvecklingen mot ett kontantfriare samhälle skyndas nu på. 

WHO har inte gett någon rekommendation kring kontantanvändning men exempelvis beordrade den Kinesiska regeringen, på grund av Coronaepidemi, i februari att bankerna bara fick ge ut desinficerade sedlar till allmänheten. Riksbanken säger också som svar på en fråga i sitt forum att det inte finns risk att smittas via sedlar och mynt3. Belägg finns för att bakterier smittar via sedlar och mynt, medan det för virus verkar mer osäkert, men kan smitta genom handkontakt4.

Även om det är en reell risk eller inte, så tar det inte långt tid för gemene man att tänka att när man utväxlar kontanter så sker en potentiell smittspridning. En rädsla uppstår som får fler att välja bort kontanter.

Tre saker som skyndar på utvecklingen:

  • Många av de som tidigare varit skeptiska mot att bryta sina vanor och överge kontanter, kommer nu göra det.
  • Handlare som nu inte bara överväger rånrisk utan även risk att sprida smitta mellan personal och kunder går över till att bli kontantlösa.
  • Personer som sitter hemma i karantän måste göra sina inköp digitalt och tvingas börja använda nya betalmetoder.

På många olika fronter diskuteras det hur människors nya vanor kommer sätta sig efter coronakrisen. Vissa går kanske tillbaka till gamla vanor och andra inte. Dock, vad gäller betalningar kan man sluta sig till att accelerationen mot det kontantfria samhället ökat.
 

Carin Rehncrona, Centrum för handelsforskning

 

 

Noter

https://www.riksbank.se/globalassets/media/sedlar--mynt/sedel--och-myntutbytet-2015-2017/svenska/utvardering-sedel--och-myntutbytet-i-sverige.pdf

2 https://handelsradet.se/wp-content/uploads/2018/01/Sammanfattning-2018_12.pdf

3 https://kundo.se/org/riksbank/d/kan-covid-19-smitta-via-sedlar-och-mynt/

4 Angelakis, E., Azhar, E.I., Bibi, F., Yasir, M., Al-Ghamdi, A.K., Ashshi, A.M., Elshemi, A.G., and Raoult, D., 2014. Paper money and coins as potential vectors of transmissible disease. Future Microbiology.

Carin Rehncrona

Carin Rehncrona är en forskarstudent inom området tjänstevetenskap.

Läs mer om Carins forskning.