lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Retail Practice Leaders group

Möte

Centrum för handelsforsknings retail practice leaders group mötes.

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

Temat denna gång blir personalen i handeln. Vi kommer att berätta om en del pågående forskning inom området som bedrivs av Centrum. Daniel Hellström och Pernilla Dervik har ett projekt – finansierat av Handelsrådet – som handlar om hur informellt lärande går till i praktiken. Tre handelsprofessioner; butikschef, lagermedarbetare och inköpare kommer att undersökas. Kristina Bäckström och Ulf Johansson är i slutfasen med ett projekt – också det finansierat av Handelsrådet – där fokus är kundmötet i butik och personalens perspektiv på detta; hur ser det ut, vad handlar det om och hur organisera för bra kundmöten.

Datum: torsdag 14 october 2021
Tid: 13.00 - 15:00
Plats: TBC

 

 
14 oktober 2021
13:00–15:00

Kontakt

Ulf Johansson

ulf.johansson@fek.lu.se