lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Licentiatseminarium

Seminarium

Den 13:e februari kl. 10.15-12.00 presenterar Yulia Vakulenko (Förpackningslogistik) sin licentiatuppsats Exploring customer value in parcel lockers: An initial qualitative investigation

Please scroll down for information in English.                                                                            
 
Välkommen till Yulia Vakulenkos licentiatseminarium.
 
Den 13:e februari kl. 10.15-12.00 presenterar Yulia Vakulenko (Förpackningslogistik) sin licentiatuppsats Exploring customer value in parcel lockers: An initial qualitative investigation

Seminariet kommer att hållas i sal 304 (vån 3), Ingvar Kamprad Designcentrum, IKDC, Sölvegatan 26 i Lund.
 
Huvudhandledare:  Daniel Hellström, Lunds Tekniska Högskola
Biträdande handledare: Klas Hjort, Lunds Tekniska Högskola och Pejvak Oghazi, Södertörns högskola
Opponent: Markus Fellesson, Karlstads Universitet, Centrum för tjänsteforskning
Examinator: Fredrik Nilsson, Lunds Tekniska Högskola
 
Vänligen kontakta Yulia om du är intresserad av att läsa licentiatuppsatsen innan seminariet.
 
Välkommen!

…………………………………………………………………………
 
Welcome to Yulia Vakulenko's licentiate seminar.
 
On February 13, 10:15-12:00, Yulia Vakulenko (Packaging Logistics) will present her licentiate thesis Exploring customer value in parcel lockers: An initial qualitative investigation
 
The seminar will be held in room 304 (3rd floor), Ingvar Kamprad Designcentrum, IKDC, Sölvegatan 26 i Lund.
 
Principal supervisor:  Daniel Hellström, Lunds Tekniska Högskola
Assistant supervisor: Klas Hjort, Lunds Tekniska Högskola och Pejvak Oghazi, Södertörns högskola
Reviewer: Markus Fellesson, Karlstads Universitet, Centrum för tjänsteforskning
Examiner: Fredrik Nilsson, Lunds Tekniska Högskola
 
Please contact Yulia if you wish to read the thesis before the seminar.

Welcome!

 
13 februari 2019
10:15–12:00

Lokal

Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC)
Sölvegatan 26
223 62 Lund

Kontakt

Yulia Vakulenko

yulia.vakulenko@plog.lth.se