lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskningsseminarium

Seminarium

Forskare och doktorander vid centrum för handelsforskning vid Lunds universitet presenterar pågående forskning.

Seminariet kommer att hållas på Campus Helsingborg. Sal meddelas senare.

 
6 maj 2019
10:00–12:00

Kontakt

Carys Egan-Wyer

carys.egan-wyer@fek.lu.se