lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskningsseminarium

Seminarium

Forskare och doktorander vid centrum för handelsforskning vid Lunds universitet presenterar pågående forskning.

Seminariet kommer att hållas på IKDC. Sal meddelas senare.

 
11 mars 2019
10:00–12:00

Kontakt

Carys Egan-Wyer

carys.egan-wyer@fek.lu.se