lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskningsseminarium

Seminarium

Forskare och doktorander vid centrum för handelsforskning vid Lunds universitet presenterar pågående forskning.

Ebba Eriksson, Joakim Kembro och Andreas Norrman presenterar resultat och observationer från deras studier av hur svenska handelsföretag arbetar med logistik både inom sällanköp- och dagligvaruhandel. Presentationen tar avstamp i tre accepterade artiklar i IJRDM och IJDLM, nyligen insända artiklar samt en slutrapport till Handelsrådet och har titeln: Omnikanal-handelns lagerlogistik: trender, utmaningar och lösningar.

Seminariet kommer att hållas på IKDC - sal 567.

 
11 mars 2019
10:00–12:00

Kontakt

Carys Egan-Wyer

carys.egan-wyer@fek.lu.se