lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar:

Centrum för handelsforskning

Här samlar vi inlägg under rubriken Centrum kommenterar där forskare på centret kommenterar vad som är på gång inom handelsnäringen och handelsforskningen.

Centrum kommenterar 2023:

Centrum kommenterar 2022

Centrum kommenterar 2021

Centrum kommenterar 2020:

Centrum kommenterar 2019:

Centrum kommenterar 2018:

Centrum kommenterar 2017:

Centrum kommenterar 2016:

Centrum kommenterar 2015:

Centrum kommenterar 2014:

Kontakt

Ulf Johansson
Professor, Företagsekonomiska institutionen, Centrumföreståndare

Telefon: 0705 227 374
ulf.johansson@fek.lu.se


Kristina Bäckström
Universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 48
kristina.backstrom@ism.lu.se


Carys Egan-Wyer
Forskare, Företagsekonomiska institutionen

Telefon: 046-222 4775
carys.egan-wyer@fek.lu.se


Daniel Hellström
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 7230
daniel.hellstrom@plog.lth.se


Klas Hjort
Universitetslektor, Förpackningslogistik

Telefon: 046-222 4041
klas.hjort@plog.lth.se


Emma Samsioe
Postdoktor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Telefon: 042-35 66 67
emma.samsioe@ism.lu.se