lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

NYHETER

2017-05-18

Framtidens handelsplatser?

Ulf Johansson varnar för att tro på att framtiden skall bli mycket annorlunda än hur det ä...

2017-04-13

Carin Rehncrona på internationell retailkonferens i USA

Carin presenterade sin studie om hur stora detaljhandelsföretag/ retailers väljer betalnin...

2017-04-03

Forskarporträtt: Axel Welinder

Det är ett ämne som dagens företag inte kan undvika. Det är ytterst viktigt både för dem o...

2017-04-03

Centrum kommenterar: Logistik som konkurrensmedel

Klas Hjort och Jens Hultman peka på ett par områden som handeln behöver fokusera på för at...

2017-03-22

Kunniga kunder ställer nya krav på handeln

I denna skrift sammanfattas forskningsresultaten från forskningsprogrammet Kunniga kunder....

2017-03-06

Forskarporträtt: Anette Svingstedt

Jag har alltid varit fascinerad av kundmötet

2017-02-13 Forskning

”Tiden är förbi när öppettider var en begränsning för shopping”

Hur ser det nya landskapet ut för detaljhandeln, när den fysiska butiken kompletteras av d...

2017-02-01

Centrum kommenterar: Mobiltelefonen blir shoppingkamrat

Anette Svingstedt och Christian Fuentes kommenterar hur vi använder mobiltelefonen när vi ...