lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

NYHETER

2017-03-22

Kunniga kunder ställer nya krav på handeln

I denna skrift sammanfattas forskningsresultaten från forskningsprogrammet Kunniga kunder....

2017-03-06

Forskarporträtt: Anette Svingstedt

Jag har alltid varit fascinerad av kundmötet

2017-02-13 Forskning

”Tiden är förbi när öppettider var en begränsning för shopping”

Hur ser det nya landskapet ut för detaljhandeln, när den fysiska butiken kompletteras av d...

2017-02-01

Centrum kommenterar: Mobiltelefonen blir shoppingkamrat

Anette Svingstedt och Christian Fuentes kommenterar hur vi använder mobiltelefonen när vi ...

2016-12-18 Forskning

Centrum kommenterar: IKEA 2015/2016 - en kusligt stark rapport

Ulf Johansson kommenterar IKEA's senaste rapport

2016-12-16 Forskning

Centrum kommenterar: Har vi en realistisk bild av konsumenten?

Ulf Elg och Jens Hultman reflekterar över handelns antaganden och konsumenterna faktiska u...

2016-12-13

Forskarporträtt: Ulf Elg

Ulf Elg är professor i företagsekonomi forskar på CSR i handeln.

2016-12-01

Ulf Johansson talade på Logistik & Transport

Problemet med dagens affärsmodeller: fysisk plats skapar inga konkurrensfördelar.